ZS im. Ks. Dra Jana Zwierza szkoli się z wojskiem

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Ropczycach, we wtorek 11 czerwca 2024 roku w Zespole Szkół im ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach odbyło się szkolenie dla uczniów zgłoszonych do programu edukacyjno – obronnego, realizowanego we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej, które polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach ponadpodstawowych.

Image Not Found


Żołnierze z 33 Batalionu Lekkiej Piechoty im. ppłk Lazarowicza z Dębicy zapoznali uczniów m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Zasadniczym celem programu  jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem. W spotkaniu z uczniami uczestniczył Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Piotr Kapusta.

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *