Miesiąc czerwiec 2024

IX Maraton Rowerowy MTB Ropczyce

30 czerwca, w niedzielę, odbył się IX Maraton Rowerowy MTB Ropczyce 2024. Wydarzenie ściągnęło do Ropczyc ponad 130 zawodników. Organizatorzy zaplanowali dwa wyścigi: Rapid – na dystansie 29 km, 700 m przewyższeń i Enduro – 51 km, 1600 m przewyższeń.…

Waldemar Wilk prezesem TG Sokół Ropczyce

28 czerwca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Ropczyce. Uczestniczyło w nim 23 członków tej organizacji. Prezes Ryszard Kapała powitał zgormadzonych i odczytał porządek obrad, deklarując, że z dniem dzisiejszym wznowiona zostaje działalność „Sokoła”. W wyniku przeprowadzonych głosowań nowym…

Awanse w KP Straży Pożarnej w Ropczycach

27 czerwca 2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach odbył się uroczysty apel, podczas którego kilku strażaków otrzymało awanse na wyższe stanowiska służbowe.  Akty mianowania wręczał Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach st. bryg. Łukasz Szopa. Podczas uroczystości…

Sołectwo Mała otrzymało dofinansowanie

Wicemarszałkowie Podkarpaccy Piotr Pilch i Karol Ożóg podpisali umowy z 86 gminami z regionu, w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Umowy dotyczyły realizacji działań w ramach „Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi”. W ramach przeprowadzonych w 2024 roku naborów wniosków, Samorząd Województwa Podkarpackiego przyznał 86 gminom pomoc finansową w wysokości prawie 1,9 mln zł. W…

Dwoje dyrektorów szkół średnich z aktami powierzenia

Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Piotr Kapusta wręczył akty powierzenia na stanowiska dyrektorów szkół średnich dwojgu dotychczasowym dyrektorom. 26 czerwca powierzenie otrzymał Bogusław Wojnowski, a wcześniej, 18 czerwca, Sabina Kolbusz. Dyrektor Bogusław Wojnowski będzie kontynuował zarządzanie Zespołem Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa…

Nieśmiertelni

Niestety, nie będziemy pisać o wynalezionym przez amerykańskich naukowców eliksirze młodości, ani o wartych wiecznej pamięci ludziach sztuki, nauki, czy społecznikach. Zostaniemy w Ropczycach, na rynku i w okolicach. A może raczej przejedziemy przez miasto główną ulicą. Tylko cofniemy się…