Autor

Autor

Jak obliczyć podatek od darowizny?

Z podatku od darowizny zwolnione jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez: małżonka,  zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn), jeżeli nabycie zgłoszone zostanie do urzędu skarbowego w terminie 6…