Kategoria Idę do notariusza. Porady

Podatek od czynności cywilnoprawnych – PCC

Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, co oznacza, że ma obowiązek podatek pobrać i odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego. O podatku od spadków i darowizn traktował poprzedni…

Jak obliczyć podatek od darowizny?

Z podatku od darowizny zwolnione jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez: małżonka,  zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn), jeżeli nabycie zgłoszone zostanie do urzędu skarbowego w terminie 6…