Bryg. Bogusław Drozd zastępcą komendanta KP PSP w Ropczycach

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Tomasz Baran, mianował na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Ropczycach brygadiera Bogusława Drozda.

Image Not Found

Akt powołania został wręczony 3 czerwca, podczas uroczystości w KW PSP w Rzeszowie, w obecności komendantów miejskich i powiatowych PSP oraz pozostałych mianowanych – dla 7 komend PSP – nowych zastępców komendantów.

Brygadier Bogusław Drozd jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w Ropczycach pracuje od 1996r. Od 2000r  jest oficerem prasowym (nie rezygnuje z tej funkcji), a jako zastępca komendanta będzie nadzorował wydział prewencji i wydział operacyjno-rozpoznawczy.

Image Not Found
Image Not Found

Zdj. KP PSP w Ropczycach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *