Tag pomoc

Ważne dla opiekunów i rodzin osób wymagających ciągłej opieki

Gmina Ropczyce otrzymała pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu Zaopiekowani – rozwój usług społecznych w Gminie Ropczyce wskutek czego projekt został wybrany do dofinansowania. Przedsięwzięcie opiewa na kwotę 𝟱𝟳𝟬 𝟮𝟴𝟱,𝟲𝟴 zł z czego 𝟱𝟰𝟭 𝟳𝟳𝟭,𝟰𝟬 zł to kwota dofinansowania z…