Tag waldemarwilk

Waldemar Wilk prezesem TG Sokół Ropczyce

28 czerwca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Ropczyce. Uczestniczyło w nim 23 członków tej organizacji. Prezes Ryszard Kapała powitał zgormadzonych i odczytał porządek obrad, deklarując, że z dniem dzisiejszym wznowiona zostaje działalność „Sokoła”. W wyniku przeprowadzonych głosowań nowym…