Tag strategiarozwojuwsi

Sołectwo Mała otrzymało dofinansowanie

Wicemarszałkowie Podkarpaccy Piotr Pilch i Karol Ożóg podpisali umowy z 86 gminami z regionu, w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Umowy dotyczyły realizacji działań w ramach „Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi”. W ramach przeprowadzonych w 2024 roku naborów wniosków, Samorząd Województwa Podkarpackiego przyznał 86 gminom pomoc finansową w wysokości prawie 1,9 mln zł. W…