Tag sesja

Ostatnie w tej Kadencji posiedzenie Rady Miejskiej

25 marca miała miejsce 73, ostatnia w tej kadencji, sesja Rady Miejskiej. Otworzył ja Przewodniczący Grzegorz Bielatowicz. Radni podjęli uchwały w sprawie zakupu sprzętu do kuchni w SP 1, szczegółowych warunków pomocy niepełnosprawnym. Dokonano też, w głosowaniu tajnym, wyboru dwóch…