Tag radamiejska

Kto został radnym Rady Miejskiej Ropczyc?

Podajemy listę wybranych do Rady Miejskiej osób: Okręg nr 1: Kazimierz Moskal – PiS Jan Rydzik – PiS Bolesław Bujak SiG Marek Misiura – SiG Andrzej Rachwał – SiG Okręg nr 2 Stanisław Golonka – PiS Dariusz Herbut – PiS…

Ostatnie w tej Kadencji posiedzenie Rady Miejskiej

25 marca miała miejsce 73, ostatnia w tej kadencji, sesja Rady Miejskiej. Otworzył ja Przewodniczący Grzegorz Bielatowicz. Radni podjęli uchwały w sprawie zakupu sprzętu do kuchni w SP 1, szczegółowych warunków pomocy niepełnosprawnym. Dokonano też, w głosowaniu tajnym, wyboru dwóch…