Tag 8marca

Obiecaj, że dziś się uśmiechniesz…

Obiecaj, że dziś się uśmiechnieszPrzynajmniej dziesięć razy.Obiecaj, że dziś odpocznieszI trochę się rozmarzysz.A może i zatańczyszA może i zanuciszA jutro uśmiechniętaSzczęśliwa się obudzisz. Tego życzy i o to prosi Wszystkie Panie – Portal e-ropczyce.pl