Zmiany w szkołach, zmiany w egzaminie ósmoklasisty

Wiceministra MEN Katarzyna Lubnauer zapowiedziała odchudzenie podstawy programowej o 20 proc oraz likwidację prac domowych dla dzieci z klas 1-3. To nie koniec zmian w polskim szkolnictwie.

Image Not Found

Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że zadawanie prac domowych młodszym uczniom obciąża przede wszystkim ich rodziców, więc „nie ma sensu”.

Wiceszefowa MEN zapowiedziała również zmniejszenie liczby godzin lekcji religii do jednej w tygodniu. Od 1 września zajęcia z tego przedmiotu mają odbywać się po albo przed lekcjami, a ocena z religii nie będzie wliczana do średniej.

„Chcielibyśmy, żeby postawy programowe zostały odchudzone nawet do 20 proc., czyli żeby zniknęło od 5 do 20 proc. treści” – powiedziała też Katarzyna Lubnauer. Ta zmiana ma zdaniem wiceministry pozostawić uczniom więcej czasu na wyćwiczenie nabytych umiejętności i sprawić, że z czasem i w starszych klasach prace domowe przestaną być potrzebne.

ZMIANY W EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

CKE doprecyzowała, że w 2024 roku ósmoklasiści po raz ostatni podchodzą do egzaminu opartego na wymaganiach egzaminacyjnych, czyli na okrojonym zakresie materiału. W 2025 roku egzamin ponownie będzie on oparty na podstawie programowej, co oznacza poszerzenie zakresu materiału. Co za tym idzie, dodano aneksy, w których podano dodatkowe zadania, jakie będą obowiązywały uczniów w 2025 roku. 

Do zasad przeprowadzania egzaminu dodano punkt o zwolnieniu ucznia z tej formy sprawdzania. Jest to związane z dodaniem w rozdziale 3b ustawy o systemie oświaty podpunktu czwartego o następującej treści: „W szczególnych przypadkach zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi lub słuchaczowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem”. Innymi słowy, w szczególnych przypadkach uczeń ósmej klasy może zostać zwolniony z obowiązku podejścia do egzaminu. Przy czym tak jak dotychczas, automatyczne zwolnienie przysługuje też uczniom, którzy:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym bądź znacznym (w tym niepełnosprawności sprzężonych).
 • znajdują się w szczególnej sytuacji ze względu na ważny przypadek losowy lub stan zdrowia, który uniemożliwia podejście do egzaminu zarówno w terminie głównym, jak i dodatkowym.

Istotną zmianą dla uczniów szkół podstawowych jest fakt, że na egzaminie ósmoklasisty w 2025 roku będzie obowiązywała podstawa programowa z klas IV-VI i VII-VII.

Lista lektur na egzamin ósmoklasisty 2025:

Lektury z etapu IV-VI:

 • Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa;
 • Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks);
 • René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań);
 • Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi;
 • Ignacy Krasicki, wybrane bajki;
 • Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;
 • Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego);
 • Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni;
 • Bolesław Prus, Katarynka;
 • Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny;
 • John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 • Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy;
 • Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego;
 • Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, o Syzyfie, o Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce;
 • Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie;
 • Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie;
 • Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek,

Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce;

 • Wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego oraz pieśni i piosenki patriotyczne.

Lektury z etapu VII-VIII:

 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
 • Aleksander Fredro, Zemsta;
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII;
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
 • Ignacy Krasicki, Żona modna;
 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość);
 • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadisLatarnik;
 • Juliusz Słowacki, Balladyna;
 • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace;
 • Sławomir Mrożek, Artysta;
 • Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż);
 • wybrane wiersze poetów: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca.

Na egzaminie ósmoklasisty 2025 będzie sprawdzona umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi takich jak:

Sprawdzona też będzie umiejętność redagowania krótkich form wypowiedzi, mogą być to:

Również na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w 2025 roku będą obowiązywały zagadnienia z klas IV-VI oraz VII-VIII. Szczegółowe umiejętności zostały określone w podstawie programowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *