Wielopole pamięta o ofiarach tragicznego pożaru

Uroczystości upamiętniające 69. Rocznicę Pożaru Baraku Szkolnego rozpoczęły się Nieszporami  Żałobnymi w wykonaniu Męskiego Chóru Rolników im. Stanisława Świerada pod przewodnictwem Sary Kłęk. Następnie na placu przy Pomniku Ofiar Pożaru odbyła się Msza Św. koncelebrowana przez Ks. Proboszcza Mariusza Siniaka oraz Wikariusza, Ks. Arkadiusza Puzio.

Image Not Found

Ważną częścią uroczystości było złożenie wieńców i wiązanek pod tablicą z nazwiskami ofiar tragedii. Kwiaty złożyli m.in.:

– Delegacja Gminy i Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie: Pan Marek Tęczar – Wójt gminy Wielopole Skrzyńskie, Pani Maria Żywot – Radna Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Krzysztof Majchrowicz – Radny Gminy Wielopole Skrzyńskie

– Delegacja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego: Pani Halina Poręba –Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Pan Marcin Świerad – Radny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

– Delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim: Pan Piotr Siuśko – Komendant Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu Skrzyńskim, Pan Patryk Prokopowicz – Wiceprezes OSP W Wielopolu Skrzyńskim, Pani Patrycja Król – Druhna OSP w Wielopolu Skrz.

– Delegacja Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim: Pani Irena Walat – p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku

w Wielopolu Skrzyńskim, Pani Wiesława Śledziona – Kierownik Bibliotek GOKiW, Pani Monika Świerad – Główna Księgowa

– Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora

w Wielopolu Skrzyńskim: Pan Stanisław Paryś – Prezes Towarzystwa, Pan Franciszek Ślusarczyk – Wiceprezes Towarzystwa, Pan Julian Zegar – członek Towarzystwa

– Delegacja Stowarzyszenia Kobiet Pasjonatki Tradycji: Pani Leokadia Longosz – Prezes Wielopolskiego Stowarzyszenia Kobiet Pasjonatki Tradycji, Pani Aneta Kubik – Sekretarz Stowarzyszenia, Pani Agnieszka Wrona – członek Stowarzyszenia

– Delegacja Gminnego Koła Prawa i Sprawiedliwości: Pani Agnieszka Ochał, Pan Rafał Bokota.

Część artystyczna była  montażem słowno-muzycznym, zatytułowanym „Pamięć nie umiera”, w którym można było usłyszeć  wiersz Stanisława Ozgi pt: „Pożar Kina w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 11 maja 1955 r”.  Montaż przygotował Chór Mieszany „Opoka” z Glinika” wraz z Panem Andrzejem Szypułą.

Dopełnieniem obchodów rocznicy pożaru kina było spotkanie o charakterze wspomnieniowym, prezentujące książkę „Pożar kina w Wielopolu Skrzyńskim 11 maja 1955. Wspomnienia Wielopolan”, wydaną w 2020 roku i przygotowaną przez Wielopolskie Stowarzyszenie Kobiet „Pasjonatki Tradycji”. Na spotkaniu obecne były:  Leokadia Longosz – Prezes Wielopolskiego Stowarzyszenia Kobiet „Pasjonatki Tradycji”,  Agnieszka Wrona – członkini Stowarzyszenia i pomysłodawczyni książki oraz Aneta Kubik – Sekretarz Stowarzyszenia.

Wójt Wielopola Skrzyńskiego, Marek Tęczar, serdeczne podziękował:

– Kapłanom za koncelebrowanie Mszy Świętej;

– Władzom Powiatu oraz ich Przedstawicielom

– Władzom Gminy;

– Druhom OSP z Wielopola Skrzyńskiego;

– Męskiemu Chórowi Rolników im. Stanisława Świerada w Wielopolu Skrzyńskim;

– Chórowi mieszanemu „Opoka” w Gliniku;

– Liturgicznej Służbie Ołtarza Parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim;

– Rodzinom ofiar pożaru;

– Wszystkim uczestniczącym w modlitwie.

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found

Inf. i fot. Profil FB Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *