Waldemar Wilk prezesem TG Sokół Ropczyce

28 czerwca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Ropczyce. Uczestniczyło w nim 23 członków tej organizacji. Prezes Ryszard Kapała powitał zgormadzonych i odczytał porządek obrad, deklarując, że z dniem dzisiejszym wznowiona zostaje działalność „Sokoła”.

Image Not Found

W wyniku przeprowadzonych głosowań nowym prezesem został Waldemar Wilk, a  członkami zarządu: Jadwiga Jasińska, Anna Panek, Jerzy Szczęch i Zbigniew Dobrowolski. Nowy prezes po obraniu podziękował za głosy i dodał, że do swojej funkcji podchodzi, jak do „dziedzictwa krwi”, z uwagi na zaangażowanie w działalność TG jego rodziny.  

Przypomnijmy: w Ropczycach Towarzystwo Gimnastyczne Sokół zostało założone w 1894 roku, a jego pierwszym prezesem był Julian Rychlewski. Celem „Sokołów”, rozsianych po całym kraju było kształtowanie sprawności fizycznej i psychicznej społeczeństwa, wyrobienie dyscypliny, ofiarności, odpowiedzialności, patriotyzmu oraz postaw obywatelskich, a także zapewnienie warunków potrzebnych do rozwoju sportu i wychowania fizycznego.

W 1928 roku Towarzystwo wystawiło budynek z drewna modrzewiowego, który stał się tzw. Sokolnią. Odbywały się tam ćwiczenia, była scena i świetlica.

W 1949 roku ówczesne władze krajowe rozwiązały Towarzystwo Sokół. Reaktywacja w Ropczycach nastąpiła w 2001 roku – Towarzystwo zostało zarejestrowane w KRS. Pierwszym prezesem został Jan Bobulski, a w skład zarządu weszli: Zbigniew Dobrowolski, Wiesław Lackorzyński. W 2018 roku TG Sokół w Ropczycach poświęciło sztandar.

Działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Ropczycach, pomimo przerw spowodowanych różnymi okolicznościami, przetrwała. Nowy prezes deklaruje, że z prawdziwą pasją będzie dążył do nadania Towarzystwu jeszcze większej rangi.

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *