W Lubzinie i Kozodrzy znaleziono niewybuchy

Jak informuje KPP w Ropczycach, wczoraj na terenie Lubziny znaleziono granat z czasów II wojny światowej. Funkcjonariusze zabezpieczali miejsce wykrycia niewybuchu. Granat moździerzowy został odnaleziony podczas prac odkrywczych na terenie miejscowości Lubzina. Funkcjonariusze przeprowadzili rozpoznanie minersko-pirotechniczne, zabezpieczyli miejsce znalezienia niewybuchu i powiadomili saperów.

Image Not Found

Wczoraj przed godz. 7.00 dyżurny ropczyckiej komendy został powiadomiony przez mężczyznę prowadzącego poszukiwania zabytków, że na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Lubzina, znalazł przedmiot przypominający granat. Na miejsce znaleziska przybył patrol mundurowych, który potwierdził zgłoszenie. Policyjny pirotechnik przeprowadził rozpoznanie minersko-pirotechniczne. Ustalenia wykazały, że znaleziony niewybuch, to granat moździerzowy, pochodzący z okresu II wojny światowej.

Mundurowi zabezpieczali miejsce odnalezienia niewybuchu. Na miejsce przybyła grupa sapersko – minerska, która sprawdziła teren wokół znaleziska. Patrol saperski podjął niebezpieczny przedmiot, który zostanie zdetonowany.

W tym samym dniu, podczas wykopywania rowu melioracyjnego, w Kozodrzy, natrafiono na przedmiot przypominający wyglądem pocisk moździerzowy. Przybyły na miejsce patrol saperski dokonał rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Ustalenia wykazały, że znaleziony przedmiot, to statecznik granatu moździerzowego, pochodzący z okresu II wojny światowej. Parol saperski podjął i zabezpieczył przedmiot.

Pamiętajmy, że w przypadku znalezienia, wykopania niewybuchów nie wolno ich pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się on znajduje, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku najbliższej jednostce policji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *