Uroczyste posiedzenie nowej Rady Miejskiej

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Miejskiej odbyło się w Centrum Kultury, 7 maja. Sesję rozpoczęła i prowadziła do czasu wyboru nowego przewodniczącego, Radna Seniorka Genowefa Ciosek. Na sali obecni byli, prócz 21 Radnych, licznie zgromadzeni goście, m. in.: Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jacek Magdoń, Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Piotr Kapusta i Wicestarosta Powiatu Jacek Róg.

Image Not Found

Pierwszym punktem spotkania było ślubowanie Radnych: „Wierny Konstytucji i prawom Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Radny Bolesław Bujak zgłosił na to stanowisko kandydaturę Marka Misiury. W głosowaniu uzyskał on 21 głosów popierających, jednogłośnie więc został wybrany na to stanowisko. Po wyborze Przewodniczący RM, Marek Misiura powiedział: „Ta ilość głosów jest dla mnie przyjemnym zaskoczeniem. Jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi Radnymi .(…) Życzę wszystkim Radnym, aby ta kadencja była dla nas satysfakcjonująca”.

Kolejnym punktem sesji było ślubowanie burmistrza Kazimierza Moskala: „Obejmując urząd Burmistrza gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Po ślubowaniu nowy Burmistrz przyjął gratulacje od ustępującego Burmistrza Bolesława Bujaka, przedstawicieli Klubu PiS oraz Przewodniczącego Marka Misiury. Podziękowania i kwiaty od Klubu SiG odebrał też Radny Bolesław Bujak.

W krótkim wystąpieniu Burmistrz Kazimierz Moskal powiedział: „Rozpoczynam pełnić urząd Burmistrza Ropczyc. (…) Jestem przekonany, że nasza współpraca z panem Przewodniczącym, z wysoką Radą będzie się dobrze układała dla dobra mieszkańców miasta i gminy Ropczyce (…). Dla mnie wszyscy Radni, którzy tutaj są, są tak samo ważni. Tu nie ma podziałów i nie chciałbym, żeby jakiekolwiek podziały były. Jesteśmy zobowiązani do tego, by służyć społeczeństwu (…). Nasze działania mają być nakierowane na pomyślność mieszkańców. Liczę na partnerską współpracę”.

Burmistrz Kazimierz Moskal podziękował ustępującemu Burmistrzowi Bolesławowi Bujakowi za dotychczasowy wkład i wysiłek w budowę miasta. Wręczył też pamiątkowy grawerton.

Następnie Radni dokonali wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Zostały nimi: Maria Golenia i Lidia Nykiel.

Przewodniczący Marek Misiura poprosił o zabranie głosu obecnego na sesji Starostę Powiatu Piotra Kapustę. Starosta pogratulował Kazimierzowi Moskalowi objęcia urzędu burmistrza: „Wierzę, że teraz, na tym stanowisku będziesz reprezentował swoich mieszkańców (…). Wcześniej duża ojczyzna, teraz mała ojczyzna: 139 km2 i prawie 28 tys. mieszkańców. Jest o co dbać (…). Znając twoją kulturę osobistą, twój spokój, wierzę, że zbudujesz tutaj drużynę, która będzie wspólnie budować dobro dla całej gminy Ropczyce. Dbaj o tę nową rodzinę”.

Starosta zwrócił się także do byłego Burmistrza: „Chciałem również podziękować panu Burmistrzowi Bolesławowi. (…) Każdemu samorządowcowi życzę takiego długiego stażu. Mówiąc językiem młodzieżowym: „Wielki szacun”. (…) Życzę wszystkim Radnym wspólnej i owocnej pracy. (…) Bądźmy razem”.

Kolejna część sesji to wybór komisji stałych – ich przewodniczących i składu osobowego.

  1. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Grzegorz Bielatowicz, skład: Teresa Rachwał, Genowefa Ciosek, Zenon Charchut, Bolesław Bujak, Witold Darłak, Anna Wenc, Kazimierz Mądro, Jan Rydzik.
  2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Przewodnicząca Teresa Rachwał, skład: Jerzy Schab, Jacek Zymróz, Łucja Drozd, Dariusz Herbut.
  3. Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego. Przewodniczący: Zenon Charchut, skład: Maria Golenia, Lidia Nykiel, Marek Misiura, Andrzej Rachwał, Dariusz Herbut, Michał Przystaś, Łucja Drozd, Anna Wenc.
  4. Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu. Przewodniczący: Bolesław Bujak, skład: Lidia Nykiel, Jacek Zymróz, Krzysztof Ździebko, Mateusz Raś, Stanisław Golonka, Kazimierz Mądro.
  5. Komisja ds. Zdrowia i Porządku Publicznego. Przewodniczący Andrzej Rachwał, skład: Grzegorz Bielatowicz, Genowefa Ciosek, Marek Misiura, Witold Darłak, Jan Rydzik, Stanisław Golonka.
  6. Komisja ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego. Przewodniczący: Jerzy Schab, skład: Maria Golenia, Krzysztof Ździebko, Mateusz Raś i Michał Przystaś.
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *