Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia Samorząd i Gospodarka w Ropczycach

Na Spotkaniu Noworocznym w Hali Widowiskowo-Sportowej w Ropczycach zgromadzili się w niedzielę 14 stycznia członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Samorząd i Gospodarka.

Image Not Found

Uroczystość zorganizowana przez Burmistrza Ropczyc, Stowarzyszenie SiG, Zarząd Powiatowy i Zarząd Gminny PSL rozpoczęła się o 14.00 odegraniem przez Ropczycką Orkiestrę Dętą pod batutą Dawida Fusa Hymnu i Roty. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Bielatowicz powitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się miedzy innymi: Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman, poseł na Sejm RP Adam Dziedzic, Bolesław Bujak, Burmistrz Ropczyc, Marek Misiura, Wiceburmistrz Ropczyc, Beata Filipek, Członkini Zarządu Regionu Polska 2050,  Wiesław Lada, Dyrektor Podkarpackiej Izby Rolniczej,  Mateusz Maciejczyk, Radny Miasta Rzeszowa, ks. Leopold Kordas, Proboszcz Parafii Św. Barbary, przedsiębiorcy, dyrektorzy, prezesi firm i zakładów z terenu gminy, Józef Siwiec, dyrektor ZM, Jadwiga i Jan Niwa, prezesi Firmy Niwa, prof. Władysław Tabasz, kierownicy firm i instytucji działających w Ropczycach, Wiesław Rygiel, Prezes Zarządu Powiatowego PSL, Arkadiusz Bęben,  Prezes Zarządu Gminnego PSL, Aneta Krajewska, szefowa powiatowych struktur PO w Ropczycach.

Image Not Found

Jako pierwszy głos zabrał gospodarz, Burmistrz Bolesław Bujak, który podziękował samorządowcom i przedsiębiorcom za ich pracę, także społeczną, na rzecz mieszkańców gminy i powiatu. Przypomniał, że zbliża się koniec kadencji i nowe wybory. Szczególny nacisk położył na relacje międzyludzkie i główny cel lokalnych władz „Samorząd służy dobru publicznemu i jest ponadpolityczny”.

Minister Hetman w swoim wystąpieniu podziękował przede wszystkim za ostatnie wybory, pracę i głosy oddane na Trzecią Drogę i na kandydatów PSL. Stwierdził, że z ogromnym podziwem obserwuje rozwój gminy i Ropczyc oraz to, jak stają się coraz piękniejszym miastem.

Poseł Adam Dziedzic nawiązał w wypowiedzi do aktualnych problemów nurtujących polski sejm, przede wszystkim sporów i braku woli porozumienia. Dodał, że PSL jako ugrupowanie nowoczesne, ale jednocześnie kultywujące tradycyjne wartości, będzie dążyć mimo wszystko do zachowania wysokiego poziomu merytorycznej debaty.

Na koniec głos zabrał Wiesław Rygiel, który zwrócił uwagę na problemy nurtujące Powiat Ropczycko-Sędziszowski, pomimo sprzyjającej mu władzy nadrzędnej i ogromu dofinansowań. Przypomniał też słowa Wincentego Witosa: „Tam, gdzie zaczyna się interes Polski, tam kończy się interes partii”.

Przed częścią oficjalną i po jej zakończeniu zebrani wysłuchali kolęd śpiewanych przez Michalinę Lipińską i Daniela Lipca, przy akompaniamencie Dariusza Kota (akordeon), Przemysława Przywary (gitara) i Dawida Klimkowskiego (kontrabas). Obydwa występy były na bardzo wysokim poziomie muzycznym i wokalnym, a dźwięki i frazy wydobywające się z akordeonu mogły zmiękczyć najtwardsze polityczne serce.

Ważną częścią uroczystości było łamanie się opłatkiem. Obecni na sali z życzliwością i uśmiechem składali sobie szczere życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i spokoju. Tłem do życzeń opłatkowych był rewelacyjny wstęp chóru Bell Canto  z Małej pod batutą i przy akompaniamencie Stanisława Strzałki.

Prowadząca, Sylwia Ruszel z Centrum Kultury w Ropczycach zaprosiła wszystkich zebranych na poczęstunek przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich z Checheł, Niedźwiady i Lubziny.  

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *