Sołectwo Mała otrzymało dofinansowanie

Wicemarszałkowie Podkarpaccy Piotr Pilch i Karol Ożóg podpisali umowy z 86 gminami z regionu, w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Umowy dotyczyły realizacji działań w ramach „Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi”.

Image Not Found

W ramach przeprowadzonych w 2024 roku naborów wniosków, Samorząd Województwa Podkarpackiego przyznał 86 gminom pomoc finansową w wysokości prawie 1,9 mln zł. W tym prawie 1,6 mln złotych to pieniądze dla 84 gmin, które realizują właśnie działania w ramach Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

Gmina Ropczyce pozyskała 20 tys. zł w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. Zadaniem, które uzyskało akceptację Urzędu Marszałkowskiego jest utwardzenie placu przy kościele w Małej. Jego koszt to około 80 tys. zł. Burmistrz Ropczyc Kazimierz Moskal podpisał wczoraj  stosowną umowę w Urzędzie Marszałkowskim.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała na cele społeczne to wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ustawienie koszy na śmieci, montaż ławek parkowych z oparciem oraz tablicy ogłoszeniowej przy kościele pw. św. Michała Archanioła.

Zakończenie zadania planuje się na koniec września 2024 r.

Image Not Found
Image Not Found

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *