Rewitalizacja dworu w Górze Ropczyckiej

Przy dworze w Górze Ropczyckiej rozpoczynają się prace remontowe.

Na tę inwestycję samorząd Sędziszowa Małopolskiego otrzymał 328 tys. zł dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Docelowo, po odnowieniu, obiekt ma zostać przeznaczony na cele kulturalne.

Image Not Found

 Dokumentację projektową opracowało Biuro Projektowo-Budowlane „Proj-Bud” z Sędziszowa Młp.

Zakres robót budowlanych I etapu to remont konstrukcji dachu: roboty rozbiórkowe (przykrycie wraz z konstrukcją dachu, ścian szczytowych, kominów do poziomu stropu); wykonanie nowych ścian szczytowych ze wzmocnieniem w postaci słupów żelbetowych, kominów (od poziomu górnego stropu), gzymsu obwodowego i wreszcie konstrukcji dachu wraz z przykryciem w postaci dachówki ceramicznej. Do tego dach otrzyma oczywiście instalację odgromową i pełne orynnowanie.

 Prace mają potrwać 10 miesięcy. Kolejne etapy rewitalizacji będą mogły być realizowane po otrzymaniu  następnych dotacji.

Image Not Found

Przypomnijmy historię zabytku. Dwór w Górze Ropczyckiej wybudował pod koniec XVIII w. Gabriel Jaworski. Pierwotnie założony został na planie kwadratu, lecz w 1938 r. ówczesny właściciel, Andrzej Tarnowski, dobudował po bokach dwie parterowe przybudówki. Elewacja frontowa poprzedzona jest gankiem, wspartym na czterech filarach. Fasadę wieńczy trójkątny szczyt. Kompleks położony jest tuż obok dawnego parku dworskiego. Dwór jest częściowo podpiwniczony.  W jego pobliżu usytuowane są ruiny koszar z 1866 r. przeznaczone dla pułku Krakusów przez Kazimierza Starzeńskiego – właściciela majątku, później pełniły funkcję oficyny dworskiej. Do dziś zachowały się jedynie ściany jednego skrzydła oraz część muru, który kiedyś otaczał dziedziniec, z wieżą w jednym z narożników. Wieżyczka narożna, tzw. pralnia, została zbudowana w XVIII w., tak jak i mur ogrodzeniowy, który otaczał czworokątny dziedziniec od strony wschodniej i północnej.

Image Not Found

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *