Rozpoczną się prace przy rozbudowie drogi Lubzina – Okonin

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Ropczycach, 6 marca 2024r. podpisana została umowa z wykonawcą zadania  pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina – Okonin wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci – Etap I”. Koszt całkowity robót to 1 841 177,74 zł. Wykonawcą jest MG Infrastruktura Marian Wołczyk z siedzibą w Rzeszowie.

Image Not Found

Zdj. Starostwo Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Zasadniczym celem inwestycji dofinansowanej w 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest budowa chodnika dla pieszych w m. Lubzina, na odcinku ok. 515m od skrzyżowania z drogą krajową Nr 94 wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0m, wykonaniem oświetlonego przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Przebudowany zostanie system odwodnienia drogi składający się z odcinków rowów otwartych i kanalizacji zamkniętej, zjazdy do posesji oraz przepust pod koroną drogi. Wykonany zostanie również kanał technologiczny na całym odcinku.

Planowany termin zakończenia do 30 październik 2024 roku. W związku z robotami wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, dlatego prosimy o szczególną ostrożność i stosowanie się do oznakowania.

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found

Zdj. Teresa Sulisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *