Remont i przebudowa dróg powiatowych

21 marca 2024r. Starosta Witold Darłak podpisał umowy na 2 zadania, realizowane dzięki pozyskanemu w ubiegłym roku dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 8.

Image Not Found

Zdj. Starostwo Powiatowe w Ropczycach

Pierwsze zadanie to: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w m. Góra Ropczycka”

Wykonawcą jest Leszek Kochanowicz Firma Usługowo – Handlowo – Produkcyjna z Zielonki k. Raniżowa. Koszt całkowity: 3 686 311,98 zł , z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 501 996,38 zł. Roboty budowlane obejmują: przebudowę drogi powiatowej w m. Góra Ropczycka na długości 1104m od skrzyżowania z drogą krajową Nr 94 w zakresie wykonania nowej nawierzchni wraz z jej wzmocnieniem, przebudowę chodników i zjazdów oraz rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną na długości 154m wraz z rozbiórką kolidujących obiektów oraz budową chodnika.

Drugie zadanie dotyczy: „Rozbudowy drogi powiatowej Nr 1329R ulicy Sucharskiego w Ropczycach”.

Wykonawcą jest: Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga z siedzibą w Gliniku. Koszt całkowity: 1 983 416,41 zł, dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 8 w wysokości 1 884 245,59 zł. Roboty budowlane obejmują kontynuację budowy chodnika na długości 645m w kierunku Kozodrzy wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości normatywnej 2x3m, przebudowę systemu odwodnienia, zabezpieczenie kolidujących sieci oraz przebudowę zjazdów.

Planowany termin zakończenia robót w ramach obydwu zadań – do 15 grudnia 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *