Przyznano odznaczenia „Zasłużony dla Ropczyc”

Na 71 sesji Rady Miejskiej podjęto kilka uchwał dotyczących inwestycji i zadań przeprowadzanych przez Urząd Miejski oraz dokonano w związku z nimi zmian w budżecie.

Ogłoszono przetarg na budowę wodociągu Okonin – Niedźwiada. Do projektu dodano odcinek końcowy, nie objęty dotacją: Niedźwiada Budy – szkoła. Oferta przetargowa to ok. 239 tys. zł. Budowa tego wodociągu będzie dwuetapowa.

Przyznano dotację Parafii Św. Michała Archanioła w Małej w wysokości do 169.623zł na zabezpieczenie pokrycia dachu i elewację kościoła. Inwestycja ma być wykonana do 30.11.2024r. Środki na to zadanie będą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (166.321zł) i z budżetu Gminy (3.392zł)

Podjęto również uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w wysokości 161.818zł na współfinansowanie zadań: przebudowa drogi Mała – Łączki Kucharskie oraz chodnik w Niedźwiadzie.

Radni pozytywnie zagłosowali za uchwałą w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2025r. w zakresie wydatków majątkowych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie. Chodzi tutaj o I etap budowy szkoły w Witkowicach. Źródłem finansowania (4mln. 460tys.) będzie: 4mln.422tys. – Rządowy Fundusz Polski Ład, 38tys – środki własne Gminy. W przeprowadzanym przetargu najkorzystniejsza oferta to 10mln. 405tys.zł.

Burmistrz Bolesław Bujak przedstawił sylwetki trzech osób – kandydatów do odznaczenia „Zasłużony dla Ropczyc” i wnioskował o akceptację Radnych:

  1. Ks. Ryszard Pietrasik, proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Lubzinie, za opiekę duszpasterską w Lubzinie i Brzezówce, odnowienie zabytkowego budynku kościoła, pozyskiwanie dla tego celu sponsorów, organizację wyjazdów, spotkań dzieci i młodzieży, działalność w grupach młodzieżowych, dbanie o kościół, kaplice i cmentarz, wychowywanie dzieci w duchu obywatelskim, patriotycznym i chrześcijańskim.
Image Not Found
  1. Tomasz Babicz i Waldemar Królikowski, młodzi przedsiębiorcy z ogromnym dorobkiem, założyciele spółki Rega YACHT, budującej  prototypowe, nieseryjne małe jednostki pływające. Spółka – znana na całym świecie – promuje Ropczyce i Polskę. Obydwaj panowie prowadzą również działalność deweloperską – budują na terenie Ropczyc jednorodzinne domy szeregowe. Dbają o promocję sportu i miejscowych sportowców – założyli Klub Motocrossowy Rega MX Team, którego zawodnicy plasują się w czołówce Polski.
Image Not Found

W głosowaniach nad przyjęciem wniosków Radni zaakceptowali propozycje Burmistrza.   Odznaczenia zostaną wręczone 4 marca na uroczystej sesji Rady Miejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *