Ostatnie w tej Kadencji posiedzenie Rady Miejskiej

25 marca miała miejsce 73, ostatnia w tej kadencji, sesja Rady Miejskiej. Otworzył ja Przewodniczący Grzegorz Bielatowicz.

Image Not Found

Radni podjęli uchwały w sprawie zakupu sprzętu do kuchni w SP 1, szczegółowych warunków pomocy niepełnosprawnym. Dokonano też, w głosowaniu tajnym, wyboru dwóch ławników (wybory uzupełniające). Funkcje te objęły: Renata Pieprzak (20 głosów) i Magdalena Marciniec (11 głosów).

Sprawozdanie z efektów pracy Rady przedstawił Burmistrz Bolesław Bujak. Wymienił m.in. największe gminne inwestycje zrealizowane w ciągu ostatnich 5,5 roku:

– nowa hala przy SP 1, 5 boisk o sztucznej nawierzchni przy szkołach, miasteczko rowerowe, ogródek jordanowski, skatepark, pumptrack, strefy aktywności, siłownie plenerowe, parkingi, szatnie przy stadionach, oświetlenie stadionu, przebudowa targowiska, dworca autobusowego, rewitalizacja placu – teren zielony, nowy budynek dworca, remonty i budowa dróg gminnych (27km), rewitalizacja ulic, budowa i remonty chodników, sieć wodociągowa (24km), sieć kanalizacyjna (55km), rozbudowa oczyszczalni ścieków, modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa bloków na Osiedlu Mehoffera – TBS, budowa żłobków, przedszkoli, budynku oświatowego, remizy OSP, zakup 3 samochodów pożarniczych, busa dla DPS, remont instalacji na basenie, realizacja projektów: odbiór azbestu i wsparcie czystej energii (fotowoltaika).

Gmina pozyskała na w/w zadania ok. 75 mln. zł z dochodów własnych, dotacji i środków europejskich.

Burmistrz wymienił także wydarzenia kulturalne, organizowane przez Gminę:

Koncert Noworoczny, finał WOŚP, Dzień Babci i Dziadka, Urodziny Ropczyc, Gala Sportu, Gminny Dzień Kobiet, Złote Gody Małżeńskie, Dzień Flagi RP, Święto Konstytucji, Przedszkolada, Dzień Samorządu Terytorialnego, Koncert Zespołów Folklorystycznych, Dożynki Gminne, 60-lecie MKS Błękitni Ropczyce, Piknik na Targowisku, Dzień Edukacji, Święto Niepodległości.

W swoim wystąpieniu Burmistrz wielokrotnie podkreślał konieczność nowelizacji przez rząd RP ustawy, która pozwalałaby na pozostawienie większej ilości środków przy samorządach: „Myślę, że zgodnie z obietnicami Koalicji 15 października, przy samorządach pozostanie więcej pieniędzy, żeby mogły nimi gospodarować”.  Szczególny nacisk położył na budownictwo mieszkaniowe i sprowadzenie inwestorów: „Dla młodych liczy się praca i dach nad głową”.

Na koniec przekazał wszystkim Radnym życzenia radości, spokoju i ciepła rodzinnego na nadchodzące święta oraz wyraził nadzieję, że społeczność docenia pracę Radnych i pokaże to w najbliższych wyborach.

Sprawozdanie z działalności Rady przedstawił Przewodniczący Grzegorz Bielatowicz. Powiedział m,in., że w czasie trwania kadencji podjęto 766 uchwał, działały dwa Kluby Radnych, a każdy Radny pracował w dwóch komisjach stałych. Podziękował za współpracę Wszystkim pracownikom UM, sołtysom, Radnym i Burmistrzowi.

Na koniec głos zabrał Radny Dariusz Skórski, który obecnie kandyduje do Rady Powiatu. W związku z tym złożył podziękowania wszystkim współpracownikom, pracownikom UM, sołtysom. Wspomniał też osoby, związane z Radą, które już odeszły: Bożenę Rygiel, Dyr. SP1 w Ropczycach i Józefa Misiurę, Radnego. Zaapelował też o udzielenie czasu antenowego w TV Miejskiej wszystkim Radnym, z różnych opcji politycznych, uczestniczącym w wyborach samorządowych.

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *