Na zorganizowanie potańcówki – 10 000zł!

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) ogłosił termin naboru wniosków o granty w ramach programu „Potańcówki Wiejskie”, przewidującego wsparcie projektów związanych z organizacją potańcówek na obszarach wiejskich.

Image Not Found

Potańcówka wiejska rozumiana jako zabawa taneczna przy muzyce ludowej i tradycyjnej powinna zostać zorganizowana jako autonomiczne wydarzenie. Jej kluczowym elementem jest nawiązanie współpracy z polskimi wykonawcami tradycyjnej muzyki wiejskiej charakterystycznej dla miejsca realizacji potańcówki.

Dzięki Programowi, Instytut przybliża, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Zamierzeniem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi oraz wzmacnianie funkcjonowania tradycji w miejscu jej pochodzenia.

Głównym celem programu jest inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą mieszkańców obszarów wiejskich.

Program zakłada również wspieranie działań na rzecz zachowania i upowszechniania tradycyjnej kultury ludowej, w tym muzyki, tańca, śpiewu, folkloru słowno-muzycznego, strojów i gwary.

Istotne jest, aby organizatorzy potańcówek nawiązywali współpracę z wykonawcami tradycyjnej muzyki lokalnej, odnoszącej się do miejsca, w którym odbywa się impreza.

W trakcie realizacji projektu zaleca się podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.

Wnioski o granty mogą składać:
1. Koła gospodyń wiejskich.
2. Ochotnicze straże pożarne.
3. Organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej).
4. Samorządowe instytucje kultury.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji do 10.000 złotych. Wkład własny nie jest wymagany.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie 1-24 maja 2024 r.

Projekty, które uzyskają dofinansowanie mają być zrealizowane w terminie 15 lipca – 15 października 2024 r.

Opis programu na naszym portalu znajduje się TUTAJ.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie NIKiDW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *