Lubzina pamięta o ofiarach nazistowskiej zbrodni

27 czerwca 1940 roku w Lubzinie Niemcy dokonali mordu na około setce Polaków, podejrzewanych o udział w ruchu oporu. Była to jedna z egzekucji, przeprowadzanych w ramach akcji AB – likwidacji elit społecznych okupowanych ziem polskich.

Image Not Found

Antoni Stańko w swej książce „Gdzie Karpat progi…” pisze:

– W dniu 27 czerwca 1940 roku przywieźli z więzienia rzeszow­skiego do Lubziny 100 Polaków różnej płci i wieku. […] Byli to przeważnie żołnierze ZWZ aresz­towani w kwietniu 1940 roku w Rzeszowie. Więźniów przywieziono do lasu w Lubzinie i tam ich zamor­dowano grzebiąc ofiary w dwóch sąsiednich zbiorowych mogi­łach…”

Pamięć o tej zbrodni trwa nie tylko na zapisanych kartach, ale i opowieściach świadków. W Lubzinie szczególnie o nią dba cała społeczność tutejszej Szkoły Podstawowej. Co roku, w czerwcu, przed pomnikiem pomordowanych odbywa się uroczystość wspomnieniowa, połączona z modlitwą, celebrowaną przez Księży. W spotkaniach tych uczestniczą także mieszkańcy oraz samorządowe władze.

Image Not Found

W tym roku, ze względu na warunki pogodowe, ceremonia odbyła się w murach szkoły. Dyrektor Sławomir Marciniec powitał zgromadzonych: uczniów, rodziców, nauczycieli, a także przybyłych gości: Burmistrza Ropczyc Kazimierza Moskala, Radnych Rady Miejskiej: Grzegorza Bielatowicza, Stanisława Golonkę, Jana Rydzika, Proboszcza Parafii ks. Ryszarda Pietrasika, Prezes ZNP o/Ropczyce Sylwię Niedzielską-Plezię, Przewodniczącego delegatury Ropczyce NSZZ Solidarność Regionu Rzeszów Andrzeja Czocharę, Dyrektor Przedszkola w Lubzinie Annę Bielatowicz, dyrektora DPS w Lubzinie Marcina Brzozowskiego, Leśniczego leśnictwa Łączki Józefa Czecha, przedstawicieli Jednostki Strzeleckiej 2017 z Dębicy ze sztandarem 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy i przedstawicieli Jednostki Strzeleckiej 2051 w Sędziszowie Małopolskim ze sztandarem Związku Strzeleckiego Strzelec.

Image Not Found

Spektakl, który w tym roku wystawili uczniowie nosił tytuł „I tylko pamięć została” i był wzruszającą, pełną symboli opowieścią o miłości ojczyzny, czasach wojny i ludziach, mordowanych za to, że byli Polakami. Wzruszające recytacje, przepiękny śpiew, metaforyczne sceny, ukazujące wolność i niewolę, wreszcie apel poległych – to wszystko utrwaliło w oczach i sercach widzów przesłanie o pamięci. Bo pamięć to fotografia historii.

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klas: III, IV, VI, VIIab, VIII, a reżyserkami były: Anna Wiktor, Anna Mleczko i Małgorzata Powrózek.

Po części artystycznej modlitwę za dusze zamordowanych wygłosił ks. proboszcz Ryszard Pietrasik. Na koniec uroczystości zabrał głos Burmistrz Kazimierz Moskal, który ze wzruszeniem podziękował dzieciom za piękny występ oraz za przesłanie z niego wynikające: pamięć jest strażnikiem historii.

Po części oficjalnej Burmistrz Kazimierz Moskal, Radni Miejscy oraz Dyrektor szkoły Sławomir Marciniec złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar zbrodni nazistowskiej.

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found

Zdj. poniżej Sylwia Niedzielska – Plezia

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *