LO w Ropczycach z najlepszymi wynikami matur w powiecie

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziś wyniki matur. Wynika z nich, że w całej Polsce egzamin zdało 84,1% uczniów, w tym 88,6% absolwentów liceów i 78,1% absolwentów techników.

W województwie podkarpackim egzamin zdało 90% licealistów i 76,6% uczniów techników.

A oto wyniki szkół w naszym powiecie. Tabele uwzględniają tylko przedmioty wiodące na poziomie podstawowym oraz średnią ilość uzyskanych punktów w procentach.

Ropczyce:

SZKOŁAJ.POLSKI PPMATEMATTYKA PPJ.ANGIELSKI PP
LO67,65%71,32%82,84%
Tech. nr2 (Witos)47,41%42,66%63,98%
Tech. nr1 (Zwierz)50,03%47,50%60,88%
LO Sportowe33,50%39,06%47,89%

Sędziszów Młp.

SZKOŁAJ.POLSKI PPMATEMATYKA PPJ.ANGIELSKI PP
LO64,36%70,60%79,98%
Tech. (Olszewski)22,61%54,17%49,83%

Porównując dwie szkoły z najlepszymi wynikami w powiecie, czyli LO im. T. Kościuszki w Ropczycach i LO im. P. Skargi w Sędziszowie, warto jeszcze podać wyniki tzw. zdawalności, czyli procent uczniów ze zdaną maturą:

– ropczyckie LO – 94%

– sędziszowskie LO – 90%.

Ropczyce mają więc wynik lepszy niż średnia krajowa i wojewódzka, Sędziszów zaś wynik lepszy niż średnia krajowa.

Obydwu szkołom – nauczycielom i uczniom – serdecznie gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *