Konwencja Wyborcza SiG – Porozumienie. Program i listy wyborcze

Konwencja wyborcza KWW Samorząd i Gospodarka – Porozumienie, która odbyła się 3 lutego w CK w Ropczycach, przyniosła odpowiedzi na wiele pytań stawianych przez miejscowy elektorat, chociaż nierozstrzygniętych pozostaje jeszcze kilka kwestii.

Na spotkaniu zaprezentowano kandydatów do Rady Miejskiej Ropczyc, Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz na stanowisko Burmistrza Ropczyc.

Image Not Found

Burmistrz Bolesław Bujak oficjalnie potwierdził, że ubiega się o reelekcję i jest „jedynką” na liście KWW SiG. Przedstawił hasło wyborcze: „Skuteczność – zaufanie – rozwój” oraz główne założenia programu wyborczego. Znalazły się na nim:

1.  Gospodarka kołem napędowym rozwoju Ropczyc

-rozbudowa ropczyckiego obszaru przemysłowego poprzez ściągnięcie do Ropczyc kapitału zewnętrznego (powstanie nowych firm dających zatrudnienie mieszkańcom),

-infrastruktura dla ma łych i średnich firm,

Warunki do tworzenia jednoosobowych podmiotów gospodarczych

2. Edukacja, opieka i wychowanie dzieci i młodzieży

-budowa żłobków i przedszkoli, (Ropczyce, Niedźwiada, Lubzina)

-budowa szkoły z halą sportową w Witkowicach

-poprawa istniejącej bazy lokalowej placówek oświatowych

-program zajęć pozalekcyjnych

-wyposażenie szkolnych pracowni

3. Budownictwo mieszkaniowe:

-budowa mieszkań na wynajem przez gminną spółkę TBS

-tworzenie warunków do budowy mieszkań na własność przez developerów zewnętrznych

– budowa infrastruktury techniczne sprzyjającej budownictwu mieszkaniowemu

-wsparcie dla budownictwa jednorodzinnego

-przygotowanie prawne i techniczne terenów pod budownictwo

4. Infrastruktura techniczna – podniesienie  poziomu życia mieszkańców:

– budowa i remonty .. ulic, chodników,

-rozwój sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, burzowej

5. Bezpieczeństwo mieszkańców, w tym opieka medyczna:

-zabezpieczenie przed powodzią (kontynuacja działań będących w kompetencji samorządu gminnego oraz wywieranie presji na instytucjach centralnych zobowiązanych do wykonania zbiorników retencyjnych)

– budowa parkingów, rond, chodników gminnych i wspieranie budowy chodników powiatowych

-budowa oświetlenia dróg i ulic

– kontynuacja programu bezpłatnej opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych

– otoczenie opieką osób starszych i samotnych

– pomoc w doposażeniu placówek medycznych w nowoczesny sprzęt medyczny

-likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej

6. Ochrona środowiska – zwiększenie komfortu życia mieszkańców:

-walka ze smogiem

– rozbudowa centralnej ciepłowni o źródła biogazowe

-rozbudowa sieci ciepłowniczej ciepła systemowego

– dofinansowanie wymiany pieców węglowych

– wspieranie budowy infrastruktury OZE

– budowa farmy fotowoltaicznej

– budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej

-edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

7. Wsparcie dla rolników, szczególnie tych utrzymujących rodziny z pracy w rolnictwie:

-poprawa ochrony przeciwpowodziowej na obszarze gminy i powiatu ropczycko-sędziszowskiego

– wspieranie organizacji grup producenckich i organizacji rolniczych

– współpraca z instytucjami państwowymi w celu aktywnego rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego

8. Kultura, sport i rekreacja:

-modernizacja  istniejącej bazy sportowej

– nowe inwestycje sportowe: stadion w Niedźwiadzie, sztuczne boisko treningowe przy stadionie w Ropczycach,

-stadion w Ropczycach z centrum lekkoatletycznym

– przebudowa basenów otwartych w Ropczycach

– budowa krytych kortów tenisa ziemnego

– budowa szkoły muzycznej z salą koncertowo-kinową

– budowa biblioteki publicznej w Ropczycach

9. Polityka senioralna:

-telemedycyna i teleopieka dla seniorów, pozwalająca na szybkie wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia (telefon + specjalna opaska)

– wspieranie działalności klubów seniora

– kontynuacja programu „Ropczyce przyjazne seniorom”, (Karta Seniora)

10. Wspieranie aktywności obywatelskiej:

-regularne dofinansowywanie działalności klubów, organizacji i stowarzyszeń

– utrzymanie funduszu sołeckiego i budżetu obywateli i osiedli

– rozwój sieci szerokopasmowego dostępu do internetu

– spotkania z mieszkańcami

11. Współpraca z samorządem powiatu ropczycko-sędziszowskiego, z gminami wchodzącymi w skład obszaru funkcjonalnego Dębica-Ropczyce. Współpraca z samorządem województwa i rządem RP. Współpraca z Kościołem katolickim.

12. Rozszerzenie zakresu działań zmierzających do popularyzacji Ropczyc w sferze gospodarczej, kulturalnej, sportowej i społecznej w Polsce i za granicą.

Listy wyborcze KWW SiG do Rady Miejskiej:

OKRĘG WYBORCZY NR 1 (Śródmieście, Os. Św. Barbary):

 1. Bolesław Bujak
 2. Małgorzata Bąk,
 3. Marek Misiura,
 4. Dariusz Mormol,
 5. Sylwia Niedzielska-Plezia,
 6. Andrzej Rachwał

OKRĘG WYBORCZY NR 2 (Lubzina, Chechły, Brzezówka, Czekaj):

 1. Grzegorz Bielatowicz,
 2.  Sylwester Borowicz,
 3. Beata Mudryk,
 4. Teresa Rachwał,
 5. Wojciech Róg,
 6. Jerzy Schab,
 7. Małgorzata Żurek ,

OKRĘG WYBORCZY NR 3 (Granice, Witkowice, Pietrzejowa, Brzyzna, Gnojnica Dolna, Gnojnica Wola):

 1. Maria Golenia,
 2. Łukasz Bieszczad
 3. Zenon Charchut
 4. Marek Fic
 5. Anna Pociask
 6. Waldemar Wilk
 7. Jacek Zymróz

OKRĘG WYBORCZY NR 4 (Okonin, Mała, Niedźwiada, Łączki Kucharskie):

 1. Krzysztof Kosiński,
 2. Genowefa Ciosek,
 3. Wiesław Kipa,
 4. Lidia Nykiel,
 5. Dariusz Matysek,
 6. Anna Zapał,
 7. Krzysztof Ździebko.

Do Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego KWW SiG przedstawił kandydatów z numerem 1 z poszczególnych list wyborczych (pozostali kandydaci zaprezentowani będą w późniejszym terminie):

OKRĘG NR 1 – Wiesław Rygiel

OKRĘG NR 2 – Jerzy Kiebała

OKRĘG NR 3 – Marcin Świerad

Pełnomocnikiem Komitetu Wyborczego został Marek Misiura, a Pełnomocnikiem Finansowym Sabina Szczyrek.

Podczas Konwencji Burmistrz Bolesław Bujak podziękował organizatorom ropczyckiego Finału WOŚP – Wioletcie Czemarnik, Sylwii Ruszel i Szymonowi Wośko za przygotowane, zaangażowanie włożone w zbiórkę charytatywną, która przyniosła rekordową kwotę ponad 87 000zł.

Oprawę artystyczną konwencji zapewnili wspaniali artyści: Małgorzata Pruchnik-Chołka wokalista i aktorka z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Dariusz Kot – wirtuoz akordeonu oraz  Marietta Piecuch – wokalistka.

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *