KGW w Lubzinie świętuje Dzień Kobiet i udziela absolutorium przewodniczącej

9 marca w Domu Strażaka w Lubzinie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Gospodyń Wiejskich, połączone z Dniem Kobiet. Liczne grono gości powitała przewodnicząca Koła, Marta Bielatowicz. Wśród zebranych byli członkowie KGW, sympatycy Koła, Klub Seniora, przedstawiciele OSP, a także przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Bielatowicz, Burmistrz Bolesław Bujak, sołtys Andrzej Cierpiał.

Image Not Found

Marta Bielatowicz odczytała sprawozdanie z działalności KGW w Lubzinie za 2023 rok, w którym podkreśliła bogatą działalność pań w sferze kultury, dobroczynności i współpracy z licznymi organizacjami z terenu wsi i gminy. W głosowaniu Marta Bielatowicz uzyskała absolutorium.

Życzenia dla pań złożyli Przewodniczący RM Grzegorz Bielatowicz i sołtys Andrzej Cierpiał. Prócz zdrowia i pomyślności życzyli przede wszystkim szacunku, który kobieta powinna za swoją pracę, dobre emocje, otrzymywać. Przy okazji zacytowano też wiersz Marii Bojarskiej przedstawiający zalety pań.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Tu z pięknym wierszem własnego autorstwa wystąpiła Zuzanna Ostafin, miejscowa poetka, której popularność już dawno przekroczyła granice naszego powiatu.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Orderów Serca Matkom Wsi: Janinie Czocharze, Józefie Cabaj i Halinie Wanat.

Ponieważ jutro jest Dzień Mężczyzny, złożono życzenia panom. Przy okazji otrzymali oni zabawne podarki.

Ozdobą uroczystości był mini-recital Marietty Piecuch, która przypomniała dawne przeboje w odświeżonej, pełnej dynamiki wersji.

Burmistrz Bolesław Bujak również złożył paniom podziękowania i życzenia: „abyście w siebie wierzyły”, „abyście były silne, odporne i czuły moc”.

Ostatnią, ale równie przyjemną częścią spotkania, był poczęstunek w formie szwedzkiego stołu z przysmakami „na ostro” i „na słodko”, nęcący kolorami, zapachami i formą.

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *