Jak powstawał żłobek na ul. Mehoffera w Ropczycach

Nowy żłobek na ul. Mehoffera zaczyna prowadzić nabór dzieci do oddziałów. Samorząd Ropczyc w obiekcie przewidział 5 oddziałów żłobkowych dla 40 dzieci i oddział przedszkolny dla 25 dzieci. Inwestycja kosztowała blisko 4 miliony 100 tys. zł. Na utworzenie tej placówki gmina pozyskała dofinansowanie z programu Maluch+ w kwocie ponad 1,7 mln zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Ropczyce. Gmina pozyskała też dotację na zakup wyposażenia w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia (FEP).

Image Not Found

Przypomnijmy krótką historię tej inwestycji.

26 lutego 2023r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie budowy nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej – żłobka na ulicy Mehoffera. Wykonanie uchwały powierzono pomysłodawcy tego przedsięwzięcia, ówczesnemu Burmistrzowi, Bolesławowi Bujakowi. Tego samego dnia opublikowano statut żłobka, określający jego organizację, cele, zadania, sposób ich realizacji, zasady opłat i współpracy z rodzicami.

Wykonawcą robót, w wyniku przetargu, została firma TAR-BUD z Pustyni.

Image Not Found

29 września 2023r. dokonano symbolicznego wmurowania cegły pod nowopowstający budynek. Uczestniczyli w tym wydarzeniu: Burmistrz Bolesław Bujak wraz z Zastępcą Markiem Misiurą, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Bielatowicz oraz Radni z komisji oświaty, kultury i sportu.

Image Not Found

15 maja 2024r. ogłoszono nabór na stanowisko dyrektora żłobka. Komisja Rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła kandydaturę Barbary Miąso.

Od poniedziałku, 24 czerwca, rodzice mogą zapisywać dzieci do tej placówki.

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *