Dofinansowania dla trzech szkół średnich w powiecie

Starostwo Powiatowe w Ropczycach realizuje projekt „Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim”, współfinansowany przez  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (w ramach: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027). Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko – Sędziszowski.

Image Not Found

Wsparciem zostanie objętych 11 zawodów zidentyfikowanych jako zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy. Będą to:

w Zespole Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim:

 – Technik mechanik

– Technik elektryk

– Technik usług fryzjerskich

w Zespole Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach:

– Technik mechanik – operator obrabiarek sterowanych numerycznie

– Technik mechatronik

– Technik robót wykończeniowych w budownictwie

– Technik pojazdów samochodowych

– Mechanik pojazdów samochodowych

w Zespole Szkół Agro – Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach:

– Technik informatyk

– Technik mechanizacji i agrotroniki

– Technik żywienia i usług gastronomicznych.

W ramach projektu  wykonany będzie remont i modernizacja 22 pomieszczeń dydaktycznych w dwóch placówkach: Zespole Szkół Agro –Technicznych w Ropczycach oraz w Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. o łącznej pow. użytkowej 688,40 m2.

Wszystkie trzy szkoły zostaną doposażone w sprzęt dydaktyczny i sportowy, w tym m.in. dla pracowni mechanicznej, elektrycznej, fryzjerskiej w ZST Sędziszów Młp., pracowni informatyki, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, gastronomicznej w ZSA-T Ropczyce, pracowni robót wykończeniowych w budownictwie, pracowni CNC, mechaniki pojazdów samochodowych, mechatroniki w ZS Ropczyce.

Nowy sprzęt otrzyma siłownia przy sali gimnastycznej ZS w Ropczycach w m.in.: hantle zestawy, gryfy olimpijskie, ławki do ćwiczeń, zestawy Kettli, zestawy uchwytów (sznur, uchwyt, krótki prosty, skośny), maszyna modlitewnik ze stosem, Butterfly, orbitreki, schody elektromagnetyczne, bieżnie, platforma /pomost do podnoszenia ciężarów, itp.

Nie zapomniano o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W projekcie przewidziano zwiększenie powierzchni na pracownie STEAM. Istotą nauczania przedmiotów wg modelu STEAM jest to, aby nauczyciele stosujący tę metodę nauczania zostali dobrze przygotowani i wyposażeni w odpowiednie narzędzia i materiały, a zajęcia w miarę możliwości powinny być elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań ucznia. Kreatywność, eksperymentowanie i rozwiązywanie problemów są kluczowe w tworzeniu interesujących i owocnych zajęć STEAM.

Całkowita wartość projektu to kwota: 4 393 588,28 zł, w tym planowane dofinansowanie z UE: 3 398 488,07 zł. Realizację projektu zaplanowano na lata 2024 – 2025.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *