Będzie remont budynku DPS w Lubzinie

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Ropczycach, niedługo rozpocznie się remont DPS w Lubzinie. To budynek zabytkowy, więc jego renowacja wymagała wielu zabiegów i zgód.

Image Not Found

23 lutego br. Zarząd Powiatu podpisał umowę z firmą ASBUD A. Stasiowski Sp. k. z Glinika na realizację zadania „Prace remontowo-konserwatorskie przy budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie”.

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Program Odbudowy Zabytków w kwocie 383 458,97 zł, natomiast całkowity koszt wyniesie 391 284,67 zł.

Zakres robót obejmuje m.in.:

– remont schodów zewnętrznych przy budynku od strony północnej,

– remont cokołu elewacji od strony północnej,

– przebudowę odcinków rur spustowych rynien przy remontowanym cokole,

– wykonanie opaski odbojowej przy cokole budynku od strony północnej,

– rozbiórkę podjazdu dla osób niepełnosprawnych – strona północno-zachodnia,

– montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy werandzie na parterze budynku.

Realizacja zadania pozwoli kontynuować proces ratowania tego wyjątkowego zabytku oraz wpłynie na poprawę dostępności architektonicznej budynku.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 23.07.2024 r.

Image Not Found

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *